Bütünleme Sınavları ile İlgili Önemli Duyuru!

İçinde bulunduğumuz güz döneminde, UUM ve MET kodlu dersler için bütünleme sınavı yapılmayacaktır. Bu derslere, öğretim üyesi OMÜ’den olsa bile sadece fakültemiz öğrencilerinin aldığıUUM ve MET kodlu dersler de dahildir, bu dersler için de bütünleme sınavı yapılmayacaktır.

Fakülte dışından (OMÜ’den) alınan ve OMÜ öğrencilerinin de aldığı seçmeli dersler var ise ve bu öğrenciler için bütünleme sınavı yapılıyor ise, UUM ve MET kodlu olsalar dahi bu dersler için yapılan bütünleme sınavlarına öğrencilerimiz girebilirler.

UUM ve MET kodlu olmayan tüm dersler için (temel bilim dersleri vb) ise bütünleme sınavları, Akademik Takvim‘de ilan edilen tarihler arasında yapılacaktır.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

16 Kasım 2018