MET 209 – Diferansiyel Denklemler dersinin ön koşulu

Fakültemiz Meteoroloji Bölümü’nde okutulmakta olan “MET 209 – Diferansiyel Denklemler” dersinin
ön koşulunun “TBMAT102 Matematik II” dersinden geçmiş olmak olarak belirlenmesi, Üniversitemiz
Senatosu tarafından kabul edilmiştir.

08 Ocak 2020