Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi Önemli Tarihler

  • 17 Mayıs 2019: Bitirme tezi taslağının Danışman öğretim üyesine teslimi
  • 10 Haziran 2019 (en geç 4pm’de): Bitirme tezinin 4 kopyasının MMB Bölüm Sekreterliğine teslimi
  • 12 – 14 Haziran 2019: Tez sunum ve savunmasının yapılması
14 Mayıs 2019