Staj Değerlendirme Formu

Staj sonunda, aşağıda bağlantısı verilen staj değerlendirme formunun ilgili kurum/ kuruluş tarafından doldurularak, formda belirtilen adrese taahhütlü posta ile ya da ağzı imzalı ve mühürlü bir zarf içerisinde öğrenci ile elden gönderilmelidir.

Staj Degerlendirme Formu

10 Temmuz 2019