Tek Ders Sınavı Ring Servisi

27.01.2020 Pazartesi günü yapılacak olan tek ders sınavlarına öğrencilerimizin ulaşımının sağlanabilmesi için planlanan ring servisi programı aşağıda sunulmuştur.

OMÜ Kurupelit Kalkış : 7.30
Ballıca Kalkış : 8.00

OMÜ Kurupelit Kalkış :8.30
Ballıca Kalkış :9.00

OMÜ Kurupelit Kalkış : 9.30
Ballıca Kalkış : 10.00

OMÜ Kurupelit Kalkış : 11.30
Ballıca Kalkış : 12.00

OMÜ Kurupelit Kalkış : 12.30
Ballıca Kalkış : 13.00

OMÜ Kurupelit Kalkış : 14.40
Ballıca Kalkış : 15.10

OMÜ Kurupelit Kalkış : 16.30
Ballıca Kalkış : 17.00

OMÜ Kurupelit Kalkış : 17.30
Ballıca Kalkış : 18.00

24 Ocak 2020