Akademik Personel

Anasayfa » Akademik Personel

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Ahmet Selim DURNA
Dr. Öğretim Üyesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
Dekan Yardımcısı, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Eğitim: Ph.D 2018, İTÜ, Uçak ve Uzay Mühendisliği

Araştırma Alanları: hipersonik akışlar, şok dalgası, şok dalgası sınır tabaka etkileşimleri, hesaplamalı aerodinamik
Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi No:142

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2119

Google Akademik YÖKSİS CV


Cem KOLBAKIR
Dr. Öğretim Üyesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
Dekan Yardımcısı, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Eğitim: Ph. D. 2019, Iowa State University

Araştırma Alanları: aerodinamik, plazma akış kontrol, buzlanma
Seçilmiş Çalışmaları: “An experimental study on different plasma actuator layouts for aircraft icing mitigation (2020)”, “A comparison study on the thermal effects in DBD plasma actuation and electrical heating for aircraft icing mitigation (2018)”, “An experimental study on the thermal characteristics of NS-DBD plasma actuation and application for aircraft icing mitigation (2019)”, “An experimental study on the thermal effects of duty-cycled plasma actuation pertinent to aircraft icing mitigation  (2019)”.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2134

Google Akademik, YÖKSİS CV


Melahat CİHAN
Dr. Öğretim Üyesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Eğitim: Ph. D. 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: roket itki sistemleri, uzay aracı sistem tasarımı
Seçilmiş Çalışmaları: “Dynamic instability of spinning launch vehicles modeled as thin-walled composite beams”, Cihan M., Eken S., Kaya M.O., Acta Mechanica, DOI 10.1007/s00707-017-1944-y, 2017. “Vibration and stability analysis of a spinning thin-walled composite beam carrying a rigid body”, Eken S., Cihan M., Kaya M.O., Archive of Applied Mechanics, DOI 10.1007/s00419-020-01790-4, 2020.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Oda 133.
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2114
Ofis Saati: Salı 14.00-15.00

Researchgate, YOKSİS CV


Gökhan KAŞTAŞ
Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
Prof. Dr., Uçak Bakım ve Onarım Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: atom ve molekül fiziği
Seçilmiş Çalışmaları: “Geçiş metal iyonları ile hazırlanan tetrasiyanonikel (II) bileşiklerinin spektroskopik ve kristalografik yöntemlerle incelenmesi” (2004) adlı yüksek lisans ve “Histamin içeren karışık ligantlı metal bileşiklerin spektroskopik, yapısal ve hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi” (2010) adlı doktora tezini yazdı. 

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2126

Google Akademik, YÖKSİS CV


Halil İbrahim KURT
Doç. Dr., Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Ph. D. 2013, Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: metal alaşımlar, kompozit malzemeler, malzeme bilimi
Seçilmiş Çalışmaları: “Hard anodic oxidation of A356 aluminum alloy”, The International Journal of Materials and Engineering Technology , 2021, “Comparison of Properties by Applying ANFIS, ANN and Taguchi Approaches to Al Matrix Composites”, Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi , 2021.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Oda 135.

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 2116
Ofis Saati: Çarşamba 10.00-12.00

 Google Akademik, Researchgate, YÖKSİS CV


İlyas KARASU
Doç. Dr., Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Ph. D. 2015, Çukurova Üniversitesi

Araştırma Alanları: aerodinamik, akışkanlar mekaniği, akış kontrol yöntemleri, akışlarda ölçüm teknikleri, rüzgar enerjisi
Seçilmiş Çalışmaları: Tumse, S., Tasci, M. O., Karasu, I., Sahin, B. (2021), “Effect of ground on flow characteristics and aerodynamic performance of a non-slender delta wing”, Aerospace Science and Technology, 110, 106475. Karasu, I., Tumse, S., Tasci, M. O., Sahin, B., Akilli, H. (2021), “Near-surface particle image velocimetry measurements over a yawed slender delta wing”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 0954410021999556. Karasu, İ., Durhasan, T. (2020), “Flow Characteristics over Double Delta Wings at Low Reynolds Numbers”, Journal of Aerospace Engineering, 33(4), 04020038.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Oda 144.
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2132

 Google Akademik, YÖKSİS CV


Aydemir Güralp URAL
Dr. Öğretim Üyesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Eğitim: PhD. 2011, Institut National Polytechnique de Toulouse

Araştırma Alanları: kompozit malzemeler, triboloji, nanoteknoloji, havacılık ve uzay malzemeleri
Seçilmiş Çalışmaları: Ural, A. G., “Performance en frottement de composites alumine-métal avec ou sans nanotubes de carbone densifiés par frittage flash : Identification des conditions de grippage et des mécanismes d’usure.”, Yahiaoui, M., Denape, J., Paris, J. Y., Ural, A. G., Alcalà, N., & Martinez, F. J. “Wear dynamics of a TPU/steel contact under reciprocal sliding”, Wear, 315(1-2), 103-114. Ural, G., Paris J.-Y., and Denape J. ,”Role des nanoparticules et/ou de nanotubes de carbone sur le comportement en fretting de composites à matrice alumine. Journées Internationales Francophones de Tribologie”, Ural, G., Ikhlef, A., Dirras, G., Bouaziz, O., & Chevalier, J. P. ,”Elaboration par mécanosynthèse et CIC d’alliages Fe-Mg hors d’équilibre et évaluation de ses propriétés mécaniques”.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2113
Ofis Saati: Pazartesi 12.00-13.00 (Zoom)

AcademiaGoogle AkademikYÖKSİS CV


Emrullah ÖZER
Öğretim Görevlisi, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Eğitim: Yüksek Lisans

Araştırma Alanları: bilgisayar destekli tasarım programları, bilgisayar destekli modelleme (CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM),
Seçilmiş Çalışmaları: Yüksek Lisansını “Kaynaklı tasarımlarda alın ve bindirme tipi birleştirmelerin sayısal yöntemle karşılaştırılması” başlıklı tez ile 2017 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat ve Konstrüksiyon alanı Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı dalında tamamladı.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, D246 /Kompozit Atölyesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2136
Ofis Saati: Çarşamba 13.00-14.00 (Zoom)

Google Akademik, YÖKSİS CV


Tuğba ZAMAN
Araştırma Görevlisi, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi, M. Sc. (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: aerodinamik, türbülanslı akışlar, türbülanslı yanma, hesaplamalı akışkanlar dinamiği

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
YOKSİS CV


Yunus Emre KARASU
Araştırma Görevlisi, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi, Ph. D. (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: aerodinamik, türbülanslı akışlar, türbülanslı yanma, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, sınır tabaka akışları

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
YÖKSİS CV


Mehmet  Talha TINASTEPE
Araştırma Görevlisi, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Eğitim: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yüksek Lisans (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: mekanik, yapıştırma ve hibrit bağlantılar, kompozit malzemeler,  FEM

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
YÖKSİS CV


Gökçen JURNAL
Araştırma Görevlisi, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: deneysel akışkanlar dinamiği, plazma aerodinamiği, akış kontrolü, sağanak etkilerinin kontrolü

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Google Akademik, YÖKSİS CV ResearchGate


Fatih SARAÇ
Araştırma Görevlisi, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Eğitim: Samsun Üniversitesi, Yüksek Lisans (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: hesaplamalı akışkanlar dinamiği, akışkan-yapısal etkileşimleri türbülans, turbomakinalar

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
YÖKSİS CV

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Hakan AKSU
Doç. Dr., Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Doktora, Hacettepe Üniversitesi (2012)

Araştırma Alanları: hidrometeoroloji, iklim değişimi, ekstrem yağışlar, kuraklık, uzaktan algılama
Seçilmiş Çalışmaları: İklim değişimi ve değişkenliğinin Karadeniz ekstrem yağışlarına etkisi isimli TÜBİTAK projesinde yürütücü olarak görev almaktadır. Uydu görüntülerinden çeşitli hidrometeorolojik parametrelerin (evapotranspirasyon ve yağış) tespiti veya doğruluk değerlendirmesi konularında akademik yayınları mevcuttur. Kuraklık konusunda proje, yayın ve akademik çalışmaları devam etmektedir.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, D125
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2124
Ofis Saati: Hergün 11:00-12:00

Google Akademik, YÖKSİS CV


Meral DEMİRTAŞ
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr., Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Eğitim: PhD., 1997, University of Reading, İngiltere

Araştırma Alanları: atmosfer dinamiği ve modellemesi; hava tahmin modelleri ve çoklu tahmin sistemleri; yüksek etkili hava olayları; iklim değişkenliği ve değişimi; atmosferik engelleme; soğuk ve sıcak hava dalgalarının dinamiği ve teşhisi
Seçilmiş Çalışmaları: University of Reading (İngiltere), Meteoroloji Bölümünde; yüksek lisans çalışması sonunda “Frontal Cyclones” konulu tezi yazdı. Aynı üniversitede doktora çalışmalarının sonunda, “Sensitivity of Short-Range Forecasts to Local Potential Vorticity Modifications” konusunda doktora tezini yazdı. Yapmış olduğu bilimsel çalışmaları, aşağıdaki makalelerde yayımlandı.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 127
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2123
Ofis Saati: Çarşamba 13.00-14.00

Researchgate, Google Akademik, YÖKSİS CV


Bihter DURNA
Dr. Öğretim Üyesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Ph. D., 2019. İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: enerji, yenilenebilir enerji kaynakları

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 128
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 
Ofis Saati: Çarşamba 12:00-13:00 (Zoom)

Researchgate, Google Akademik, YÖKSİS CV


Bahtiyar EFE
Dr. Öğretim Üyesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
Bölüm Bşk. Yardımcısı, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü 

Eğitim: Ph. D., İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: rüzgar Enerjisi, atmosfer bilimleri, meteorolojik veri analizi, sayısal hava tahmini, atmosferik engelleme
Seçilmiş Çalışmaları: Tan, E., Menteş, S. S., Ünal, E., Ünal, Y., Efe, B., Barutçu, B., Onol, B., Topcu, H. S. and Incecik, S. (2021). ”Short Term Wind Energy Resource Prediction using WRF Model For a Location in Western Part of Turkey”. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 13(1). doi: https:/doi.org/10.1063/5.0026391 6. Efe, B., Lupo, A. R., and Deniz. A. (2020). ”Extreme Temperatures linked to the Atmospheric Blocking Events in Turkey between 1977 – 2016. Natural Hazards” 104(2), 1879 – 1898. doi: https:/doi.org/10.1007/s11069-020-04252-w. Daha fazlası…

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, D126
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2121
Ofis Saati: Pazartesi 11:00 – 12:00

Google Akademik, YÖKSİS CV, Researchgate


Sema ARIMAN
Doç. Dr. Öğretim Üyesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Ph.D. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2009)

Araştırma Alanları: çevre kimyası, çevresel sedimantoloji, su Kirliliği,  uzaktan algılama, iklim değişikliği ve değişkenliğinin etkileri

Seçilmiş Çalışmaları: “Determination of inactive water quality variables by MODIS data: A case study in the Kızılırmak Delta-Balik Lake, Turkey”, (2021), “Chlorophyll-a Retrieval From Sentinel-2 Images Using Convolutional Neural Network Regression” (2021), “Hierarchical Spatial-Spectral Features for the Chlorophyll-a Estimation of Lake Balik, Turkey”, (2020). “Su Kirliliği Açısından Hassas Alanların İzlenmesi: Kızılırmak Deltası-Balık Gölü”, (2019) başlıklı çalışmalar makalelerinden bazılarıdır. 10 milyon avro bütçeli; Proje No: 101003534 olan  “Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities (SCORE)” başlıklı UFUK 2020 projesinde Samsun Üniversitesi adına araştırmacı olarak görev almaktadır.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 126
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2122
Ofis Saati: Çarşamba 13:00-14:00 

YÖKSİS CV, Google Akademik, ResearchGate, ORCID ID


Neslihan BEDEN
Dr. Öğretim Üyesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Ph.D. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2019)

Araştırma Alanları: taşkın modelleme, hidrolojik/hidrolik modelleme, taşkın hasar/risk analizleri, trend analizi, iklim değişikliği ve adaptasyon

Seçilmiş Çalışmaları: “Cevizdere havzasının sayısal modelleme sistemlerine dayalı taşkın analizi ve taşkın zararlarının değerlendirilmesi”(2019) isimli doktora tezini yazmıştır. ”Estimation of the local financial costs of flood damage with different methodologies in Unye (Ordu), Turkey “ (2021), “Flood map production and evaluation of flood risks in situations of insufficient flow data”(2021),  “Flood hazard assessment of a flood-prone intensively urbanized area – A case study from Samsun Province, Turkey”(2020),  “Samsun İlinde SPI ve PNI Kuraklık İndekslerinin Eğilim Analizi“(2020), “Analysis of Annual, Seasonal, and Monhtly Trends of Climatic Data: A Case Study of Samsun“(2018) isimli çalışmalar makalelerinden bazılarıdır. 10 milyon avro bütçeli “Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities (SCORE)” isimli UFUK 2020 projesinde Samsun Üniversitesi adına yürütücü olarak görev almaktadır.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 137
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Ofis Saati: Pazartesi, Salı 11:00-12:00 (Zoom)

YÖKSİS CV, Google Akademik, ORCID ID, WOS Researcher ID


Veli YAVUZ
Dr. Araştırma Görevlisi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Ph. D., İstanbul Teknik Üniversitesi (2022)

Araştırma Alanları: Sinoptik meteoroloji, havacılık meteorolojisi, atmosfer dinamiği , şiddetli hava olayları, hava-deniz etkileşimleri.

Seçilmiş Çalışmaları:
Yavuz, V., Lupo, A.R., Fox, N.I. & Deniz, A. (2022) “Statistical characteristics of the sea-effect snow events over the western Black Sea”, Theoretical and Applied Climatology, 150, 955-968.
Yavuz, V., Lupo, A.R., Fox, N.I. & Deniz, A. (2022) “A long-term analysis of thundersnow events over the Marmara Region, Turkey”, Natural Hazards, 114, 367-387.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 129
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |-

Google Scholar, Scopus, ResearchGate, WebofScience


Mehmet Seren KORKMAZ
Öğretim Görevlisi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Eğitim: M. Sc. 2015 İstanbul Teknik Üniversitesi, Ph. D., 2017. İstanbul Teknik Üniversitesi (D.E.)

Araştırma Alanları: hidrometeorolojik modelleme, coğrafi bilgi sistemleri, veri analizi
Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Oda No:124
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2133
Ofis Saati: Hergün 12:00 – 13:00

Google Akademik, Researchgate


Şule HALİLOĞLU
Araştırma Görevlisi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Ph.D, İstanbul Teknik Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: iklim değişimi ve değişkenliği, iklim modellemesi, sayısal hava tahmini, şiddetli hava olayları.
Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 130
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2143
Ofis Saati: Çarşamba 11:00-12:00

YÖKSİS CV, Academia


Yiğitalp KARA
Araştırma Görevlisi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Eğitim: M. Sc., İstanbul Teknik Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları:Atmosfer bilimleri, sayısal hava tahmin modellemesi, hava kirliliği, veri analizi, makine öğrenmesi

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 130
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2143

Linkedln, Researchgate, Google Akademik


Uçak Bakım ve Onarım Bölümü


Oğuzhan ŞAHİN
Bölüm Başkanı, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Uçak Bakım ve Onarım Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2020. Erciyes Üniversitesi

Araştırma Alanları: toz metalürjisi, kompozit malzemeler, sinterleme, mikroyapı ve karakterizasyon, triboloji
Seçilmiş Çalışmaları: ”The effect of ball milling on crystallite size (2020)”, ”Investigation of Microstructure of Aluminum Based Composite Material Obtained by Mechanical Alloying (2020)”, ”Investigation of Microstructural Evolution in Ball-Milling of SiC Reinforced Aluminum Matrix Composites (2019)”, ”The Effect of Magnesium Additives on Aluminum-Based Composites Structure (2018)”.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | –
Google Akademik, YÖKSİS CV


Ertuğrul SUNAN
Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi, Uçak Bakım ve Onarım Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2014. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: zamanda sonlu farklar yöntemi, elektromanyetik dalgaların canlılar üzerine etkileri, yapay zeka
Seçilmiş Çalışmaları: ”Uyarlanabilir Süzgeç Kullanılarak Ses Yankısının Giderilmesi (Yüksek Lisans Tezi)”, ”Canlı-Elektromagnetik Alan Etkileşimi Benzetim Yöntemleri (Doktora Tezi)”, ”MR Görüntülerinin K-Means Algoritması İle Bölütlenmesi ve İki Boyutlu SAR Hesabı, Calculation of Specific Absorption Rate at Four Tissue Layers Using One Dimensional FDTD Method”

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2128
Google Akademik, YÖKSİS CV


Pelin ALTINIŞIK
Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi, Uçak Bakım ve Onarım Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2010. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: devreler ve sistemler, sayısal elektronik, iletişim tekniği, bulanık mantık, görüntü işleme
Seçilmiş Çalışmaları: ‘’Bulanık En Küçük Kareler Yöntemiyle Dizge Birim Vuruş Tepkesinin Bulunması’’ (1999) adlı yüksek lisans ve ‘’Görüntülerdeki Dürtü Gürültüsünün Giderilmesi İçin Bazı Süzgeç Yaklaşımları’’ (2010) adlı doktora tezlerini yazdı. ‘’Özyinelemeli Ortanca Süzgeç İçin İki Yeni Yaklaşım’’ (2017), ‘’Çok Aşamalı Ortanca Süzgeç Yöntemine Dayalı Bir Yaklaşım’’ (2018), ‘’ Klasik ve Bulanık Görüntü İyileştirme Yöntemlerini Birlikte Kullanarak Görüntüdeki Karşıtlığı Artırmak’’ (2019), ‘’Klasik ve Bulanık Görüntü Karşıtlığı Arttırma Yöntemlerinin Kenar Belirleme İşlemine İlişkin Etkinliği’’ (2019) tebliğlerinden bazılarıdır.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2129
Google Akademik, YÖKSİS CV


Gaye Yeşim TAFLAN
Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Uçak Bakım ve Onarım Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2013. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Araştırma Alanları: işaret işleme, yapay sinir ağları, yapay zeka

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2120
Ofis Saati: Çarşamba 13.00-14.00

Google Akademik, YÖKSİS CV

 


Kadir DÖNMEZ
Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Uçak Bakım ve Onarım Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D, 2022. Eskişehir Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:hava trafik yönetimi, hava trafik sistem optimizasyonu, matematiksel modelleme, doğrusal programlama, karma tam sayılı programlama, çok amaçlı programlama, stokastik programlama, havacılıkta insan faktörleri, hava trafik kontrol eğitiminin geliştirilmesi.

Seçilmiş Çalışmaları: ”The effect of management practices on aircraft incidents”, ”Handling the pseudo-pilot assignment problem in air traffic control training by using NASA TLX”, “Aircraft Sequencing and Scheduling in Parallel-Point Merge Systems for Multiple Parallel Runways”, “Air traffic management in parallel-point merge systems under wind uncertainties”, “Evaluation of the performance of the multi-objective scalarization methods for the aircraft sequencing and scheduling problem using multi-criteria decision-making”.

Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 

Google Akademik,ResearchGate, Linkedin, YÖKSİS CV

 


Cihad KÖSE
Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
Öğretim Görevlisi, Uçak Bakım ve Onarım Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (devam ediyor) 
             Yüksek Lisans, 2019, İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: uçak mühendisliği, deneysel aerodinamik, mikro İHA
Seçilmiş Çalışmaları: ”Kanat Planform Şeklinin Rampa Hareketi Yapan Kanadın Akım Yapılarına Ve Kuvvetlerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 2019”
Ofis: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2118

YÖKSİS CV