Misyon ve Vizyon

Anasayfa » Misyon ve Vizyon

Misyon

Öncelikle Türk toplumunun ekonomik ve bilimsel gelişimine katkıda bulunacak olan uçak, helikopter, uydu gibi havada ve uzayda hareket eden tüm taşıtların analiz ve dizaynı ile birlikte bu taşıtların içinde bulunduğu ortamın tanımlanması ve incelenmesi üzerine bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hâkim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip çağdaş mezunlar yetiştirmek;

Havacılık, Uzay ve Atmosfer Bilimleri ve Teknolojilerinde bölgesel ve ulusal gelişmeye katkıda bulunan, eğitim-öğretim programlarını destekleyen temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bunun için gerekli altyapıyı oluşturmak ve sürdürmektir.

Vizyon

Havacılık, Uzay, Atmosfer Bilim ve Teknolojilerinde uluslararası saygınlığa sahip çağdaş bir araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim-öğretim birimi olarak bölgesel ve ulusal gelişmeye katkıda bulunmak.