SCORE Projesi 2. Yılında

Samsun Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı; Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Neslihan Beden’in yürütücülüğünde devam eden SCORE Projesi birinci faaliyet yılını başarı ile geride bırakmıştır.

Samsun CCLL’i (Coastal City Living Lab), UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki en önemli delta ovası olan Ramsar alanı Kızılırmak Deltası’na odaklanmaktadır. Kızılırmak Deltası Samsun il sınırları içerisinde toplam 56.000 hektar alana sahiptir. Deltanın yaklaşık olarak 20-25 km kıyı şeridinde kıyı modellemeleri yapılmaktadır.

Samsun CCLL’nin en büyük sorunu kıyı erozyonu olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca Samsun, taşkınlar ve aşırı hava olayları ile de mücadele etmektedir.

Samsun CCLL’i, ortak çözümler üretmek ve Samsun’un İklim Değişikliğine karşı direncini ve uyumunu artırmak için birçok kurum ve kuruluşla SCORE Projesi kapsamında iş birliği yapmaktadır. Bu iş birliklerinden bazıları; British American Tobacco ve YEDAŞ (Elektrik Dağıtım Şirketi) gibi önemli özel sektör kuruluşları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 7. Bölge,  Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü gibi kamu kurumlarıdır.

SAMU ekibi, paydaşlarıyla doğa temelli çözümler planlayarak işbirlikçi bir yol haritası ile kendi kendini idame ettiren bir CCLL için çalışmaya devam etmektedir.

Samsun is one of the 10 cities that are part of the SCORE Project, which is in the second year of activity.

The Samsun CCLL focuses on the Kizilirmak Delta, a Ramsar site included in the UNESCO World Heritage Temporary List and is the most important delta plain along the Black Sea coast of Turkey. It has a total area of 56,000 hectares within Samsun city borders. Coastal modeling is carried out on approximately 20-25 km of the delta coastline.

The biggest problem of Samsun CCLL stands out as coastal erosion. In addition, Samsun is struggling with floods and extreme weather events.

Samsun CCLL cooperates with many institutions and organizations to produce common solutions and increase Samsun’s resilience and adaptation to Climate Change. Some of these collaborations are important private sector organizations such as British American Tobacco and YEDAS (Electricity Distribution Company), as well as public institutions such as the Provincial Directorate of Environment, Urbanism and Climate Change Samsun Office, the 7th Regional Office of State Hydraulic Works and the 10th Regional Directorate of Meteorology.

The SAMU team continues to work towards a self-sustaining CCLL with a collaborative roadmap by planning nature-based solutions with its stakeholders.

Our Social Media Accounts:

https://score-eu-project.eu/

https://www.facebook.com/people/SCORE-H2020-Project/100070569106953/

https://twitter.com/SCORE_EUproject

https://www.linkedin.com/company/score-eu/

https://www.instagram.com/score_h2020/